Ökad tillgänglighet – Digitala Möten

Vi har tekniken och kunskapen!

Grundförutsättning för bra kvalitet, är kunskap och rätt utrustning för bild, ljud och ljus. Det har vi och hjälper er gärna.

Vi sköter hela produktionen, bild, ljud och ljus, tekniker och producent. I våra lokaler eller hos dig.

Digitala föreningsmöten för ökad tillgänglighet I olika möten både via hemsida, FB, Youtube, på egen kanal eller inspelat. Zoom med möjlighet för deltagare att använda knapptelefon.